Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Termíny MS v šk. roku 2020/2021

Pridané: 01.10.2020

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Otvorenie šk. r. SOŠ chemickej a ŠUP


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca

Vitajte
na internetovej stránke
SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu.


SOŠ Hlohovec
Budova školy


INFORMÁCIA PRE RODIČOV A ŽIAKOV

Vážení rodičia, naši žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Rozhodnutie 23.10.2020 (PDF)PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Pre žiakov, rodičov a kolegov:

Vážení kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 12.10.2020 do odvolania prechádzajú stredné školy na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci nebudú dochádzať do školy. Z obedov sú žiaci automaticky odhlásení.

Všetkým prajeme veľa zdravia!

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
AKTUALIZOVANÉ 30.9.2020

Usmernenie č. 1 k postupu SOŠ chemickej a ŠUP v Hlohovci pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 pre školský rok 2020/2021 (PDF)

AKTUALIZOVANÝ MANUÁL COVID ZO DŇA 16.9.2020

Smernica č. 2 upravujúca organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v SOŠ chemickej a Škole umeleckého priemyslu Hlohovec pre školský rok 2020/2021 (PDF)
Vážení rodičia, milí študenti!
Pri nástupe do školy 16.9.2020 je potrebné odovzdať vyplnené a zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Používanie rúšok zostáva povinné pre žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy.

Od 16.9.2020 sa vyučujú riadne 45 minútové hodiny.


PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Riaditeľka školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľské voľno žiakom Strednej odbornej školy chemickej a Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci na deň 14.9.2020 (pondelok). Riaditeľské voľno sa udeľuje z prevádzkových dôvodov.

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Pokyny pre žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu Hlohovec od 2. 9. 2020 (docx)
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK.ROKA 2020/2021

na SOŠ chemickej a ŠUP
spojené so slávnostným otvorením novozriadenej Školy umeleckého priemyslu sa uskutoční 2. 9. 2020 v priestoroch školy na Nerudovej 13 v Hlohovci.

Žiaci SOŠCH a ŠUP prídu o 8.00 do priestorov školy.

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať Pokyny k začiatku šk. roka 2020/2021.
POKYNY K ZAČIATKU ŠK. ROKA 2020/2021
 1. Od 02.09.2020 prebieha riadne vyučovanie.
 2. V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy pre všetkých žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška (z toho jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Každý žiak je povinný pri nástupe do školy priniesť vytlačené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka pred nástupom do strednej školy Tlačivá stiahnete TU (aktualizované 26.8.2020)
 4. Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do budovy školy.
 6. Pri výskyte príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a o situácii bezodkladne informovať triedneho učiteľa, alebo riaditeľku školy.
 7. Pokyny a opatrenia sú vydávané v súlade s opatreniami v jednotlivých fázach (zelená, oranžová, červená) rešpektujúcich rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (DOCX)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (DOCX)


Predĺženie platnosti ISIC karty - informácia na šk. rok 2020/2021
DUÁLNE VZDELÁVANIE

Chceš študovať a zároveň zarábať?

 1. Prihlás sa do DUÁLU v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec po kliknutí na odkaz https://saneca.com/dualne-vzdelavanie/
 2. Na webovej stránke spoločnosti Saneca vyplň registračný formulár a odošli ho.
 3. Dostaneš pozvánku na stretnutie do spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec, prípadne si dohodneš termín s vedúcou personálneho oddelenia, kontakt nájdeš na vyššie uvedenej webovej stránke spoločnosti Saneca.
 4. Po úspešnom absolvovaní stretnutia dostaneš Potvrdenie o prijatí do DUÁLU, ktoré odovzdáš na svojej základnej škole a spolu s Tvojou prihláškou bude zaslané na našu SOŠ chemickú.
 5. Môžeš si vybrať zo štyroch študijných odborov chemického zamerania - pozri nižžsie.

VŠETKY INFORMÁCIE O DUÁLI SA DOZVIEŠ NA
http://dualnysystem.sk/Milí deviataci,
ak máte radi chémiu, prípadne radi kreslíte alebo fotografujete,
máme pre vás tieto dôležité správy:

1. SOŠ Hlohovec mení od 1. 11. 2019 názov školy na SOŠ chemická s ponukou nasledovných študijných odborov:
 • 2840 M biotechnológia a farmakológia – duálne vzdelávanie
 • 2848 M chemická informatika
 • 2860 K chemik operátor – duálne vzdelávanie
 • 2880 K chémia a životné prostredie – duálne vzdelávanie
 • 2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel – duálne vzdelávanie, experimentálne overovanie
 • 6362 M kozmetička a vizážistka

2. Od 1. 9. 2019 je v priestoroch školy na Nerudovej 13 zriadená Škola umeleckého priemyslu s ponukou nasledovných študijných odborov:
 • 8604 M grafický dizajn
 • 8606 M fotografický dizajn

3. SOŠ chemická a ŠUP sídlia v rovnakých priestoroch na Nerudovej 13 v Hlohovci so spoločným riaditeľstvom.
Najnovšie články

Termíny MS v šk. roku 2020/2021 2020-10-01

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1-DV-2020 o duálnom vzdelávaní 2020-09-24

Smernica č. 2 upravujúca organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v SOŠ chemickej a Škole umeleckého priemyslu Hlohovec pre školský rok 2020/2021 2020-09-22

Otvorenie šk. r. SOŠ chemickej a ŠUP 2020-09-02

Pokyny pre žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu Hlohovec od 2. 9. 2020 2020-08-31

Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných umeleckých predmetov 2020-08-07

Máš umelecké črevo? 2020-06-26Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+