Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
6317 M obchodná akadémia

Pridané: 20.02.2021

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Výstava Viktória HC


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca

Vitajte
na internetovej stránke
SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu.


SOŠ Hlohovec
Budova školy


Dňa 19. februára 2021 nás navždy opustil náš pán riaditeľ, kolega, priateľ JUDr. Emil Kuruc.

Od 1. septembra 1964, keď svoju pedagogickú dráhu začal ako začínajúci učiteľ na Základnej škole v Šúrovciach sa celý svoj profesijný život venoval výchove a vzdelávaniu mladých ľudí. Miloval svoju prácu a bolo mu veľkou cťou odovzdávať to najlepšie zo seba študentom.

Na našej strednej škole v Hlohovci pôsobil ako riaditeľ od roku 1988, keď bol menovaný do funkcie riaditeľa SOU farmaceutického. Za 26 rokov svojej aktívnej pedagogickej praxe pôsobil ako učiteľ, manager, diplomat v stratégii riadenia školy. Pod jeho vedením škola prešla viacerými podobami, kým sa z nej jeho zásluhou stala moderná vzdelávacia inštitúcia.

Hoci bol náš direktor od roku 2014 na zaslúženom dôchodku, vždy využil príležitosť prísť nás pozrieť, rád sa v škole zastavil a stále sa zaujímal o školské dianie.

Všetci kolegovia Strednej odbornej školy chemickej v Hlohovci sa lúčia s priateľom!parte


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, študenti!
Dovoľte mi popriať Vám v novom roku všetko dobré!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu pokračuje od 11.1.2021 dištančné vzdelávanie online formou. Žiadam Vás o pravidelnú prípravu na vyučovanie, zodpovedný prístup, pravidelnú účasť na hodinách a dôsledné zasielanie úloh, aby sme všetci spoločne zvládli blížiacu sa polročnú klasifikáciu.

Prajem všetkým pevné zdravie a šťastie!

Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školyNOVINKA!!!
Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia
na SOŠCH v Hlohovci!!!

Milí deviataci,
v školskom roku 2021/2022 pre vás otvárame na Strednej odbornej škole chemickej v Hlohovci študijný odbor 6317 M obchodná akadémia.

Tešíme sa na Vás.DUÁLNE VZDELÁVANIE

Chceš študovať a zároveň zarábať?

 1. Prihlás sa do DUÁLU v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec po kliknutí na odkaz https://saneca.com/dualne-vzdelavanie/
 2. Na webovej stránke spoločnosti Saneca vyplň registračný formulár a odošli ho.
 3. Dostaneš pozvánku na stretnutie do spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec, prípadne si dohodneš termín s vedúcou personálneho oddelenia, kontakt nájdeš na vyššie uvedenej webovej stránke spoločnosti Saneca.
 4. Po úspešnom absolvovaní stretnutia dostaneš Potvrdenie o prijatí do DUÁLU, ktoré odovzdáš na svojej základnej škole a spolu s Tvojou prihláškou bude zaslané na našu SOŠ chemickú.
 5. Študovať v duáli môžeš v troch študijných odboroch chemického zamerania - pozri nižšie.

VŠETKY INFORMÁCIE O DUÁLI SA DOZVIEŠ NA
http://dualnysystem.sk/Milí deviataci,
ak máte radi chémiu, prípadne radi kreslíte alebo fotografujete,
máme pre vás tieto dôležité správy:

1. SOŠ chemická vám ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch a učebnom odbore:
 • 2840 M biotechnológia a farmakológia – duálne vzdelávanie
 • 2848 M chemická informatika
 • 2860 K chemik operátor – duálne vzdelávanie
 • 2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel – duálne vzdelávanie, experimentálne overovanie
 • 6317 M obchodná akadémia - nový študijný odbor
 • 2861 H prevádzkový chemik - 3-ročný učebný odbor, experimentálne overovanie

2. Škola umeleckého priemyslu vám ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch:
 • 8604 M grafický dizajn
 • 8606 M fotografický dizajn

3. SOŠ chemická a ŠUP sídlia v rovnakých priestoroch na Nerudovej 13 v Hlohovci so spoločným riaditeľstvom.INFORMÁCIA PRE RODIČOV A ŽIAKOV

Vážení rodičia, naši žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Rozhodnutie 23.10.2020 (PDF)PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Pre žiakov, rodičov a kolegov:

Vážení kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 12.10.2020 do odvolania prechádzajú stredné školy na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci nebudú dochádzať do školy. Z obedov sú žiaci automaticky odhlásení.

Všetkým prajeme veľa zdravia!

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
AKTUALIZOVANÉ 30.9.2020

Usmernenie č. 1 k postupu SOŠ chemickej a ŠUP v Hlohovci pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 pre školský rok 2020/2021 (PDF)

AKTUALIZOVANÝ MANUÁL COVID ZO DŇA 16.9.2020

Smernica č. 2 upravujúca organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v SOŠ chemickej a Škole umeleckého priemyslu Hlohovec pre školský rok 2020/2021 (PDF)
Vážení rodičia, milí študenti!
Pri nástupe do školy 16.9.2020 je potrebné odovzdať vyplnené a zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Používanie rúšok zostáva povinné pre žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy.

Od 16.9.2020 sa vyučujú riadne 45 minútové hodiny.


PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Riaditeľka školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľské voľno žiakom Strednej odbornej školy chemickej a Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci na deň 14.9.2020 (pondelok). Riaditeľské voľno sa udeľuje z prevádzkových dôvodov.

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Pokyny pre žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu Hlohovec od 2. 9. 2020 (docx)
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK.ROKA 2020/2021

na SOŠ chemickej a ŠUP
spojené so slávnostným otvorením novozriadenej Školy umeleckého priemyslu sa uskutoční 2. 9. 2020 v priestoroch školy na Nerudovej 13 v Hlohovci.

Žiaci SOŠCH a ŠUP prídu o 8.00 do priestorov školy.

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať Pokyny k začiatku šk. roka 2020/2021.
POKYNY K ZAČIATKU ŠK. ROKA 2020/2021
 1. Od 02.09.2020 prebieha riadne vyučovanie.
 2. V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy pre všetkých žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška (z toho jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Každý žiak je povinný pri nástupe do školy priniesť vytlačené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka pred nástupom do strednej školy Tlačivá stiahnete TU (aktualizované 26.8.2020)
 4. Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do budovy školy.
 6. Pri výskyte príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a o situácii bezodkladne informovať triedneho učiteľa, alebo riaditeľku školy.
 7. Pokyny a opatrenia sú vydávané v súlade s opatreniami v jednotlivých fázach (zelená, oranžová, červená) rešpektujúcich rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (DOCX)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (DOCX)


Predĺženie platnosti ISIC karty - informácia na šk. rok 2020/2021Najnovšie články

6317 M obchodná akadémia 2021-02-20

Súboj s okom v 2.PG-FD 2021-02-08

Grafika dištančne 2021-02-04

MATURITA 2021 – ZMENA!!! 2021-02-03

Počas dištančného vzdelávania vznikajú aj takéto práce 2021-01-28

Kritériá pre študijné odbory, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov ZŠ pre šk. r. 2021/2022 2021-01-27

2890 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel v SDV, experimentálne overovanie 2020-12-29Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+