Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Deň seniorov v ZpS Harmonia

Pridané: 12.10.2022

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava - Na začiatku...


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca

Vitajte
na internetovej stránke
SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu.


SOŠ Hlohovec
Budova školy

DOD 2022

DOD 2022DOD 2022
OZNAM

Dňa 21.6.2022 na Strednej odbornej škole chemickej
sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok do odborov:

* 2840 M biotechnológia a farmakológia *
* 6317 M obchodná akadémia *

Dňa 21.6.2022 na Škole umeleckého priemyslu Hlohovec
sa uskutoční 2. kolo talentových skúšok do odboru:

* 8606 M fotografický dizajn *
Výsledky talentových skúšok 04.05.2022 a 11.05.2022


Výsledky prijímacích skúšok 02.05.2022 a 09.05.2022


ŠKOLSKÝ SEMAFOR
v školskom roku 2021/2022
manuál pre všetky druhy škôl

OTVORIŤ DOKUMENT (PDF)

aktualizovaný k 25.2.2022Kolegovia, rodičia, žiaci!

z dôvodu epidemiologickej situácie a opatrení vlády proti šíreniu ochorenia COVID -19 sa zmenili TERMÍNY VIANOČNÝCH PRÁZDNIN: posledný deň školského vyučovania 17.december 2021 (piatok) – začiatok vyučovania: 10.január 2022 (pondelok).

Dovolím si všetkým popriať šťastné, radosťou a pokojom naplnené vianočné sviatky, veľa zdravia a úspechov v roku 2022.


Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školyMilí deviataci,

ak máte radi chémiu alebo vás zaujíma ekonomika, prípadne ak radi kreslíte alebo fotografujete, máme pre vás tieto dôležité správy:
 1. 1. SOŠ chemická vám ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch:
  • 2840 M biotechnológia a farmakológia – duálne vzdelávanie
  • 2848 M chemická informatika
  • 2860 K chemik operátor
  • 6317 M obchodná akadémia
 2. 2. Škola umeleckého priemyslu vám ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch:
  • 8604 M grafický dizajn
  • 8606 M fotografický dizajn

DUÁLNE VZDELÁVANIE

študijný odbor 2840 M biotechnológia a farmakológia

Chceš študovať a zároveň zarábať?

 1. Prihlás sa do DUÁLU v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec po kliknutí na odkaz https://saneca.com/dualne-vzdelavanie/
 2. Na webovej stránke spoločnosti Saneca vyplň registračný formulár a odošli ho.
 3. Dostaneš pozvánku na stretnutie do spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec, prípadne si dohodneš termín s vedúcou personálneho oddelenia, kontakt nájdeš na vyššie uvedenej webovej stránke spoločnosti Saneca.
 4. Po úspešnom absolvovaní stretnutia dostaneš Potvrdenie o prijatí do DUÁLU, ktoré odovzdáš na svojej základnej škole a spolu s Tvojou prihláškou bude zaslané na našu SOŠ chemickú.

VŠETKY INFORMÁCIE O DUÁLI SA DOZVIEŠ NA
http://dualnysystem.sk/Vážení kolegovia, vážení rodičia a žiaci!


S blížiacim sa začiatkom školského roka 2021/2022 si Vám dovoľujem zaslať nasledovné usmernenie. Dňa 2.9.2021:
 • Prváci vstupujú do areálu školy od 7:30 hod. cez malú bránku. Žiakov budú čakať triedni učitelia.
 • Žiaci odboru obchodná akadémia - všetky ročníky od 7:30 hod. cez malú bránku. Žiakov budú čakať triedni učitelia.
 • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka vstupujú do areálu školy od 8:30 hod cez malú bránku. Žiakov budú čakať triedni učitelia.
 • Žiaci sú povinní dodržiavať všetky protipandemické opatrenia!


PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy

Oznam pre osoby vstupujúce
do objektu školy a školského zariadenia


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
Stredná odborná škola chemická

oznamuje, že dňa 22 . júna 2021 bude organizovať
2. kolo prijímacích skúšok do odborov:

2840 M biotechnológia a farmakológia
6317 M obchodná akadémiaŠkola umeleckého priemyslu Hlohovec

oznamuje, že dňa 22 . júna 2021 bude organizovať
2. kolo talentových skúšok do odborov:

8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
Vážení kolegovia, vážení rodičia, naši žiaci!

Na základe usmernenia odboru školstva TT SK udeľuje riaditeľka Strednej odbornej školy chemickej v Hlohovci a Školy umeleckého priemyslu Hlohovec na pondelok 26.4.2021 RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných a prevádzkovych dôvodov. Žiaci sa v pondelok nemusia pripájať na online hodiny.

V utorok pokračujeme v režime štvrtý ročník - prezenčne. Prvý, druhý a tretí ročník - dištančnou formu vzdelávania.

Všetkým prajem veľa zdravia!

Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, študenti!
Dovoľte mi popriať Vám v novom roku všetko dobré!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu pokračuje od 11.1.2021 dištančné vzdelávanie online formou. Žiadam Vás o pravidelnú prípravu na vyučovanie, zodpovedný prístup, pravidelnú účasť na hodinách a dôsledné zasielanie úloh, aby sme všetci spoločne zvládli blížiacu sa polročnú klasifikáciu.

Prajem všetkým pevné zdravie a šťastie!

Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školyNOVINKA!!!
Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia
na SOŠCH v Hlohovci!!!

Milí deviataci,
v školskom roku 2021/2022 pre vás otvárame na Strednej odbornej škole chemickej v Hlohovci študijný odbor 6317 M obchodná akadémia.

Tešíme sa na Vás.DUÁLNE VZDELÁVANIE

Chceš študovať a zároveň zarábať?

 1. Prihlás sa do DUÁLU v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec po kliknutí na odkaz https://saneca.com/dualne-vzdelavanie/
 2. Na webovej stránke spoločnosti Saneca vyplň registračný formulár a odošli ho.
 3. Dostaneš pozvánku na stretnutie do spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec, prípadne si dohodneš termín s vedúcou personálneho oddelenia, kontakt nájdeš na vyššie uvedenej webovej stránke spoločnosti Saneca.
 4. Po úspešnom absolvovaní stretnutia dostaneš Potvrdenie o prijatí do DUÁLU, ktoré odovzdáš na svojej základnej škole a spolu s Tvojou prihláškou bude zaslané na našu SOŠ chemickú.
 5. Študovať v duáli môžeš v troch študijných odboroch chemického zamerania - pozri nižšie.

VŠETKY INFORMÁCIE O DUÁLI SA DOZVIEŠ NA
http://dualnysystem.sk/Milí deviataci,
ak máte radi chémiu, prípadne radi kreslíte alebo fotografujete,
máme pre vás tieto dôležité správy:

1. SOŠ chemická vám ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch a učebnom odbore:
 • 2840 M biotechnológia a farmakológia – duálne vzdelávanie
 • 2848 M chemická informatika
 • 2860 K chemik operátor – duálne vzdelávanie
 • 2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel – duálne vzdelávanie, experimentálne overovanie
 • 6317 M obchodná akadémia - nový študijný odbor
 • 2861 H prevádzkový chemik - 3-ročný učebný odbor, experimentálne overovanie

2. Škola umeleckého priemyslu vám ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch:
 • 8604 M grafický dizajn
 • 8606 M fotografický dizajn

3. SOŠ chemická a ŠUP sídlia v rovnakých priestoroch na Nerudovej 13 v Hlohovci so spoločným riaditeľstvom.INFORMÁCIA PRE RODIČOV A ŽIAKOV

Vážení rodičia, naši žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Rozhodnutie 23.10.2020 (PDF)PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Pre žiakov, rodičov a kolegov:

Vážení kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 12.10.2020 do odvolania prechádzajú stredné školy na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci nebudú dochádzať do školy. Z obedov sú žiaci automaticky odhlásení.

Všetkým prajeme veľa zdravia!

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
AKTUALIZOVANÉ 30.9.2020

Usmernenie č. 1 k postupu SOŠ chemickej a ŠUP v Hlohovci pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 pre školský rok 2020/2021 (PDF)

AKTUALIZOVANÝ MANUÁL COVID ZO DŇA 16.9.2020

Smernica č. 2 upravujúca organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v SOŠ chemickej a Škole umeleckého priemyslu Hlohovec pre školský rok 2020/2021 (PDF)
Vážení rodičia, milí študenti!
Pri nástupe do školy 16.9.2020 je potrebné odovzdať vyplnené a zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Používanie rúšok zostáva povinné pre žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy.

Od 16.9.2020 sa vyučujú riadne 45 minútové hodiny.


PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Riaditeľka školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľské voľno žiakom Strednej odbornej školy chemickej a Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci na deň 14.9.2020 (pondelok). Riaditeľské voľno sa udeľuje z prevádzkových dôvodov.

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy
Pokyny pre žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu Hlohovec od 2. 9. 2020 (docx)
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK.ROKA 2020/2021

na SOŠ chemickej a ŠUP
spojené so slávnostným otvorením novozriadenej Školy umeleckého priemyslu sa uskutoční 2. 9. 2020 v priestoroch školy na Nerudovej 13 v Hlohovci.

Žiaci SOŠCH a ŠUP prídu o 8.00 do priestorov školy.

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať Pokyny k začiatku šk. roka 2020/2021.
POKYNY K ZAČIATKU ŠK. ROKA 2020/2021
 1. Od 02.09.2020 prebieha riadne vyučovanie.
 2. V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy pre všetkých žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška (z toho jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.
 3. Každý žiak je povinný pri nástupe do školy priniesť vytlačené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka pred nástupom do strednej školy Tlačivá stiahnete TU (aktualizované 26.8.2020)
 4. Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do budovy školy.
 6. Pri výskyte príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a o situácii bezodkladne informovať triedneho učiteľa, alebo riaditeľku školy.
 7. Pokyny a opatrenia sú vydávané v súlade s opatreniami v jednotlivých fázach (zelená, oranžová, červená) rešpektujúcich rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.

Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (DOCX)

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (DOCX)


Predĺženie platnosti ISIC karty - informácia na šk. rok 2020/2021Najnovšie články

Deň seniorov v ZpS Harmonia 2022-10-12

Príprava prírodného balzamu na pery 2022-10-12

Dôkaz falšovania medu 2022-10-12

Beseda z RÚVZ Trnava s Mgr. Šimorovou 2022-10-12

Beseda s policajtkou kpt. Mgr. Kňažkovou 2022-10-12

Voľné pracovné miesto – Personálny a mzdový pracovník ŠUP Hlohovec 2022-10-06

Voľné pracovné miesto – Personálny a mzdový pracovník SOŠ CH Hlohovec 2022-10-06Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2022 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+