Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 do SOŠ chemická

Pridané: 26.05.2020

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Odovzdávanie maturitných vysvedčení 20. 5. 2020


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Školská jedáleň 2019/2020

Prihlasovanie obedov
V prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni je treba nahlásiť sa u vedúcej ŠJ na celý mesiac. Treba vyplniť a prihlášku na stravovanie a odovzdať ju vedúcej ŠJ. Prihlásiť sa môžete i dodatočne v priebehu školského roka. Na základe objednávky dostane šek –poštovú poukážku na danú sumu.

Spôsob platby
Úhradu stravného je možné realizovať: bezhotovostne -zadaním trvalého príkazu v peň. ústave vo výške 30 eur, šekom-poštovou poukážkou alebo cez internetbanking.

Výška úhrady za jeden obed od 01.09.2019 je
1,53 €

Upozornenie
Platbu za stravné treba uhradiť do 15. dňa toho mesiaca, v ktorom šek obdržíte. Napriklad šek dostanete 10.9.2019 treba zaplatiť do 15.9.2019. Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu telefonicky upozorniť. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

Údaje k platbe stravného
IBAN: SK93 8180 0000 0070 0049 6458
Variabilný symbol: mesiac/rok
Doplňujúce údaje: meno a priezvisko žiaka, trieda

Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu. Bez týchto údajov sa nedá identifikovať platba.

Odhlasovanie obedov
Žiak, rodič/zákonný zástupca žiaka je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť.

Obed treba odhlásiť deň vopred do 12.30 hod., osobne alebo telefonicky na č. tel. 033/7301499, kde nahlási meno, triedu a deň, na ktorý sa chce odhlásiť.
Odhlásené obedy sa budú evidovať ako preplatky a zohliadnia sa v dalšom mesiaci. Z dôvodu dodržiavania záväzných predpisov pre školské stravovanie (zásady správnej výrobnej praxe - HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Ak ste včas dieťa/žiaka z obeda neodhlásili, môžete si obed vyzdvihnúť do čistého obedára. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.
Číslo na odhlasovanie obedov je 033/7301499.

Odhlasovanie hromadných akcií
Odhlasovanie zo stravy pri hromadných akciách, žiadame nahlásiť minimálne týždeň vopred.Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+