Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov 2024

Pridané: 01.07.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Zámer na prenájom nebytových priestorov 2024

Spojená škola, Nerudova 13, 920 01 Hlohovec dáva do prenájmu priestor

chodba na prízemí pavilónu A
- miesto pre desiatkový automat s výmerou 1 m 2
- obslužný priestor s výmerou 1 m 2

chodba na prízemí pavilónu B
- miesto pre nápojový automat s výmerou 1 m 2
- obslužný priestor s výmerou 1 m 2
- miesto pre desiatkový automat s výmerou 1 m 2
- obslužný priestor s výmerou 1 m 2

Cena: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 25 € / mesiac + energia 25 € / mesiac

Doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú.


Cenové ponuky možno podávať v písomnej forme v zatvorenej obálke označenej "Prenájom automaty" – neotvárať do 9,00 hod. 5.8.2024 na adresu: Spojená škola, Nerudova 13, 920 01 Hlohovec

V Hlohovci 1.7.2024

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
Riaditeľka školy

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+