Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Absolventská výstava Spojler

Pridané: 15.06.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
6362 N kozmetička a vizážistka

2-ročné denné štúdium.

Štúdium končí maturitnou skúškou.

V študijnom odbore kozmetička a vizážistka ide o odborné kozmetické ošetrenie pleti podľa individuálneho stavu pokožky s využitím najúčinnješích kozmetických prípravkov a najvhodnejšieho spôsobu ošetrenia a úprevy tváre, rúk, vlasov a celkového vzhľadu zákazničky.Absolventky po úspešnou ukončení štúdia maturitnou skúškou majú možnosť:
- založiť a úspešne prevádzkovať kozmetický salón
- vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky a celkového vzhľdu
- pracovať v kozmetických salónoch, v modelingu, v divadle, filme, fotografii pri odbornom líčení
- možnosť uplatnenia sa v Ústave lekárskej kozmetiky

Uchádzačky o štúdium si môžu prihlášky vyzdvihnúť na personálnom oddelení ZSŠ Hlohovec a vyplnené zaslať na adresu školy. K prihláške je potrebné priložiť fotokópiu maturitného vysvedčenia. Záujemkyne budú prijaté bez prijímacích skúšok (podmienkou je maturitné vysvedčenie).UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6362 N kozmetička a vizážistka

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Odborné predmety333366
odborná jazyková príprava 2 2 4
ekonomika a riadenie 3 3 6
zdravoveda 3 3 6
kozmetika 4 48
materiály 2 2 4
estetická a výtvarná výchova 4 48
prístroje 1 -1
psychológia práce a trhu 1 1 2
administratíva služieb 2 - 2
podnikanie a služby 0 2 2
praktické cvičenia z vizáže 4 4 8
odborná prax 7 8 15
Spolu 33 33 66
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 30
Maturitná skúška - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)7 6
Účelové kurzy. - -
Spolu týždňov 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+