Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov 2024

Pridané: 01.07.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Deň učiteľov

Deň učiteľov


Kolegovia, rodičia, žiaci

Dňa 28. marca, na výročie narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského oslavujeme Deň učiteľov. Dovoľte mi vyjadriť vďaku a uznanie všetkým pedagogickým zamestnancom našej školy. Moji kolegovia, za nápady, inšpirácie a empatiu, za Vašu prácu Vám patrí úprimné poďakovanie.

Ako riaditeľka školy som mala česť navrhnúť kolegov na ocenenie primátorom mesta Hlohovec.

- za Školu umeleckého priemyslu Hlohovec ako organizačnú zložku Spojenej školy, Nerudova 13 Hlohovec mi bolo cťou navrhnúť Ing. Janu Grajciarovú - za pedagogickú prácu, rozvoj odborného vzdelávania a profesionálny prístup k žiakom so zdravotným znevýhodnením a individuálmymi potrebami.

- za Strednú odbornú školu chemickú ako organizačnú zložku Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec mi bolo cťou navrhnúť PhDr. Stanislava Kamenčíka - za pedagogickú prácu, za autorskú a spoluautorskú činnosť pri tvorbe odbornej literatúry a za pedagogické nasadenie nad rámec pracovných povinností.

Naša škola je živý organizmus , ktorý tvoria všetci zamestnanci pedagogickí aj nepedagogickí, preto v dnešný sviatočný deň prajem všetkým mojim kolegom veľa zdravia, síl a radosti z práce.


Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka školy

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+