Slávnostné vyradenie absolventov SOŠ v Hlohovci

Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou sa konala dňa 29.mája 2019 v priestoroch našej školy rozlúčka s už bývalými študentmi štvrtých ročníkov. Celou slávnostnou udalosťou nás sprevádzala Mgr. Jana Bullová. Pani riaditeľka Ing. Jana Kyseľová sa naposledy prihovorila študentom. Karin Iková sa v mene absolventov poďakovala celému učiteľskému zboru za odovzdané vedomosti, skúsenosti a trpezlivosť. Potom nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení a s tónmi študentskej hymny sme sa rozlúčili.

Prajeme vám, naši absolventi, aby sa vám v živote darilo, a aby ste s radosťou a láskou spomínali na študentské časy, ktoré ste prežili na SOŠ v Hlohovci.

Fotogaléria

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+