Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov 2024

Pridané: 01.07.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Župní poslanci schválili rozpočet na dotačnú schému

13. 2. 2019 – Poslanci sa stretli na 9. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. V úvode si vypočuli správu o činnosti Hlavného kontrolóra za minulý rok, ako aj plán činnosti na najbližšie obdobie.

Zastupiteľstvo odvolali riaditeľov kultúrnych a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Na uvoľnené miesta budú zároveň vyhlásené výberové konania.

Rozhodnutie vysvetlil župan Jozef Viskupič: "V školských zariadeniach je situácia podobná a riaditelia majú päťročné obdobie, tak sme chceli aj v kultúrnych a sociálnych inštitúciách tento parameter zjednotiť. Riaditelia pripravia odpočet svojej práce a zároveň predstavia víziu na nasledujúcich päť rokov."

Pre žiadateľov o dotácie vyčlenila župa pre tento rok 750 000 €, z ktorého je 70 % (525 000 €) určených na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a 30 % (225 000 €) je určených na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK obciam.

Z prostriedkov rozpočtu TTSK je vyčlenených v rámci programu:
  • "Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy" čiastka 250 000 Eur,
  • "Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy" čiastka 250 000 €,
  • "Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe" čiastka 250 000 Eur.


Predkladanie žiadostí bude prebiehať elektronicky, v termíne do 15. 3. 2019. "Dotácie sú určené pre obce, právnické osoby, neziskové organizácie a všetkých tých, ktorí sú prinášať zaujímavé projekty. Po ich podaní budú komisia a zastupiteľstvo čím skôr rozhodovať o použití finančných prostriedkov. Ďalším nástrojom je participatívny rozpočet, ktorý sa rozbehol už skôr a tiež ho považujem na dobrý spôsob ako nájsť zaujímavé nápady a financovať ich realizáciu," povedal župan Jozef Viskupič. Od 1. septembra budúceho roka pribudne do siete škôl a školských zariadení Škola umeleckého priemyslu v Hlohovci. Je to dôsledkom novej legislatívy sa odbory s umeleckým zameraním pre školský rok 2020/21 musia plánovať len v školách umeleckého priemyslu. Škola umeleckého priemyslu sa bude nachádzať v budove Strednej odbornej školy v Hlohovci.


Zdroj: TTSK

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+