Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
6317 M obchodná akadémia

Pridané: 20.02.2021

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Výstava Viktória HC


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
6317 M obchodná akadémia

6317 M obchodná akadémia


Absolvent vie aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, pracovať s odbornou literatúrou, nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie, hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, aplikovať estetické hľadiská v praxi, aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, získať informácie o všeobecných ľudských právach.
Absolventi sa uplatnia v širokom spektre ekonomických, obchodno-podnikateľských, administratívnych a organizačných činností vo všetkých typoch organizácií a získané vedomosti a zručnosti môžu rozvíjať ďalším vzdelávaním. Podporujeme rozvoj všeobecne použiteľných kľúčových kompetencií a veľký dôraz kladieme na jazykové vzdelávanie, získavanie zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií a prepojenie vzdelávania s praxou.

UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M obchodná akadémia (PDF)Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+