Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
2890 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel v SDV, experimentálne overovanie

Pridané: 29.12.2020

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Výstava Viktória HC


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Zámer na prenájom nebytového priestoru - BUFET

1.Identifikácia prenajímateľa:
Názov organizácie : Stredná odborná škola chemická , Nerudova 13 920 01 Hlohovec

Zastúpený : Ing. Jana Kyseľová – riaditeľka školy

IČO 17053811
Kontaktná osoba : Mária Godová
Sídlo organizácie : Nerudova 13 Hlohovec
Tel : 033/7320076

2. Predmet zámeru :
Prenajímateľ má zámer prenechať do podnájmu nebytový priestor - miestnosť číslo 18 A 11 m2 na prízemí budovy pavilónu A na prevádzkovanie školského bufetu. Predmet podnájmu pozostáva z jednej miestnosti a 3 m2 obslužného priestoru. Predmet podnájmu je s dodávkou pitnej vody je odkanalizovaný s elektrickou prípojkou.

3. Doba podnájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú – od 1.9.2020 do 30.6.2022 mimo letných prázdnin.

4.Cena :
Minimálna cena za podnájom vyššie uvedeného priestoru je 40 € mesačne s energiami.

Ponuky je potrebné doručiť písomne v zatvorenej obálke označenej názvom „ Nebytový priestor – neotvárať „ na adresu : Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 920 01 Hlohovec .

Lehota na predkladanie ponúk : 10.7.2020 do 9,00 hod. na sekretariáte SOŠCH Hlohovec


Hlohovec 22.6.2020

Ing. Jana Kyseľová
riaditeľka SOŠCHInfovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+