Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Hodina deťom

Pridané: 18.11.2019

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Putovanie Bratislavou


Dnes je na obed
Polievka šošovicová so zeleninou
Kuracie prsia na smotane
Cestovina
Voda so sirupomRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)

8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)


8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)


8261 M - PROPAGAČNÁ GRAFIKA (TS)


Štúdium zamerané na výtvarné techniky a kresby, typografiu, počítačovú grafiku, fotografiu a videa, animácie a špecifické aspekty grafického dizajnu.

Uplatnenie: - návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrhy prvkov firemnej identity (logo, vizitka, hlavičkový papier), knižný dizajn, realizácia obalového dizajnu, rozvrhnutie výstavných plôch, návrhy interiérových a exteriérových riešení a 3D objektov.

Absolventi môžu pracovať v oblasti grafického dizajnu, podnikať alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU :8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety2017131262
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 4 4 4 4 16
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 22 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - - 2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodachémia 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciamimatematika1 1 1 1 4
informatika 2 - - - 2
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/ 2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1318222275
ekonomika - - 1 2 3
výtvarná príprava 3 3 3 3 12
dejiny umenia 1 2 3 3 9
technické kreslenie a písmo 2 2 2 - 6
počítačová grafika - 2 2 3 7
technológia - 2 2 - 4
navrhovanie - - 3 5 8
praktické cvičenia 7 7 6 6 26
praktické cvičenia z kreslenia 3 3 - - 6
odborná prax 4 4 6 6 20
Spolu 34 35 34 34 137
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 5 4 4 6
Plenér, ročníkový projekt - 1 - -
Ročníkový projekt 1 1 1 -
Odborná prax - 1 1 -
Účelové kurzy. 1 - 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2019 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+