Beseda na tému: Šikana a kyberšikana

Beseda na tému: Šikana a kyberšikana


Beseda na tému: Šikana a kyberšikana


Dňa 9.4.2018 sa uskutočnila na SOŠ beseda na tému: Šikana a kyberšikana. Túto besedu viedli lektori SNSĽP - Slovenského národného strediska pre ľudské práva a to Mgr. Tomáš Foldes a Mgr. Michal Riečanský. Besedy sa zúčastnili triedy: I.BF-KV, II. PG, IV. KV, II. BF-KV. Lektori pútavo, kreatívne a interaktívne, s využitím hier, modelových situácií, prezentácií, či filmov, prinášali informácie o šikane a kyberšikane. Zaoberali sa príčinami, motívmi a vzťahmi v rámci šikany a kyberšikany. Vymedzili pojmy konflikt, šikana, kyberšikana, socialne siete, messenger, web, či sms.

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+