DOD 2016

Dňa 25.11.2016 sme na SOŠ v Hlohovci otvorili svoje priestory pre všetkých, ktorí majú záujem vidieť priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu na SOŠ.

DOD je pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy vždy veľkou výzvou. Na tento deň sa pedagógovia SOŠ mimoriadne tešia a pripravujú. Je to deň iný ako bežný školský deň. V tento deň máme tematické vyučovanie. Prezentujeme prácu na hodinách teoretického aj praktického vyučovania – keďže naším cieľom je absolvent pripravený na štúdium na zvolenom type vysokej školy, ale aj odborník pripravený začleniť sa do pracovného procesu.

V tento deň sme sa snažili ukázať perspektívne smerovanie SOŠ, ktoré je postavené na ponuke študijných odborov, v ktorých máme mimoriadne postavenie v regióne mesta Hlohovec aj v celom TT SK.

Sú to umelecké odbory propagačná grafika, fotografický dizajn, potom študijné odbory biotechnológia a farmakológia, kozmetička a vizážistka a v školskom roku 2017/2018 sa snažíme naštartovať štúdium v duálnom systéme vzdelávania v spolupráci s firmou Saneca Pharmaceuticals v odbore chemik operátor.

Škola je pyšná, že ponúka aj štúdium v učebných odboroch kaderník, po skončení ktorých majú žiaci možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu vlasovej kozmetiky a získať maturitnú skúšku.

Na zvýšenie kvalifikácie a odbornosti ponúkame záujemcom možnosť štúdia v pomaturitnom štúdiu KV.

Najväčšie úspechy uplynulého školského roka považujeme 1. miesto v krajskej prehliadke SOČ a postup do celoslovenského kola v odbore 16. Kultúra, umenie, odevná a umelecká tvorba.

Realizácia úspešnej absolventskej výstavy Animálie v priestoroch bývalej Koniarne Hlohoveckého zámku.

Vysoko si ceníme spoluprácu s Nadáciou Pomoc jeden druhému a charitatívne aktivity Biela pastelka, Úsmev ako dar a Deň narcisov, do ktorých sa každoročne zapájame.

Naši výtvarníci boli autormi veľkolepých divadelných kulís pre divadelné skupiny FĽOČ a Divadlo na Trakoch, pomohli pri realizácii oslavy Dňa detí v priestoroch Panskej záhrady v Hlohovci, kde namaľovali rozprávkové kulisy, veľmi cenená je spolupráca s Radou rodičov pri ZŠ Podzámska, kde sme boli spoloorganizátormi školského plesu si závanom Kuby a pripravili sme na ples umeleckú výzdobu interiéru.

Naše študentky odboru KV a KD sa zapojili do súťaže na Interbeauty v BA, získavali profesionálne zručnosti na odborných školeniach, ktoré boli súčasťou odbornej praxe. Dievčatá boli počas roka žiadané odborníčky pri realizácii Dní detí v materských škôlkach, boli úžasným spestrením Dňa detí v Panskej záhrade.PaedDr. Alžbeta Lekárová

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+