Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 6. júna 2016 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov SOŠ v Hlohovci, ktorí v školskom roku 2015/2016 úspešne zvládli maturitnú skúšku. Slávnostné zhromaždenie sa stretlo v historických priestoroch Empírového divadla, ktoré umocnili slávnostnú atmosféru. Rodičia, tím pedagógov a študenti si pripomenuli: chemické olympiády, odborné školenia z vizáže na profesionálnej úrovni, umelecké vernisáže, olympiády v cudzom jazyku, stredoškolské odborné práce odprezentované na krajskej, celoslovenskej aj na medzinárodnej úrovni... Školské výlety, odborné exkurzie v zahraničí, deň detí na základnej škole v susedstve, plenér na Dobrej Vode, kurz ochrany života a zdravia na Piešťansku, tímovú stužkovú slávnosť...

Úsmevné chvíle, veselé spomienky, jedinečné okamihy, zakopnutia, prehry, pády, úspechy, víťazstvá aj to patrí k rokom prežitým na strednej škole. Rodičia a všetci učitelia spojili svoje sily, možnosti, schopnosti a umožnili prežiť študentom štyri krásne stredoškolské roky. Úspešným absolventom SOŠ prajeme, nech mnohonásobne a mnohorako vrátia najbližším späť každú vynaloženú námahu, trpezlivosť, pochopenie, zhovievavosť...PaedDr. Alžbeta Lekárová
Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+