Mladý tvorca 2016

Mladý tvorca 2016


Stredná odborná škola v Hlohovci sa ako vystavovateľ zúčastnila na 24. ročníku výstavy „Mladý tvorca 2016, ktorý sa konal v dňoch 26. – 28. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra.

Na tejto prestížnej výstave po záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa naša SOŠ z Hlohovca odprezentovala svojím stánkom, ktorý bol vyzdobený prácami odboru fotografický dizajn, pod vedením učiteľov odborných predmetov sa predstavili odbory technické lýceum a biotechnológia a farmakológia a pod odborným vedením majsteriek odborného výcviku sme ponúkli účastníkom výstavy aj kozmetické a kadernícke služby.

Náš stánok získal aj významné ocenenie Za prezentáciu Odborného vzdelávania TTSK na Celoštátnej výstave „Mladý tvorca 2016“ v Nitre.

Lákadlom pre študentov všetkých ročníkov našej SOŠ, ktorí sa počas trvania výstavy zúčastnili v Nitre na odbornej exkurzii boli aj výstavy, ktoré s Mladým tvorcom prebiehali súčasne, a to
- Veľtrh práce JOB-EXPO 2016
- XVII. európske dni pracovných príležitostí
- prehliadka ľudových umeleckých remesiel



PaedDr. Alžbeta Lekárová


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+