Hurá, máme zelené stužky!

Dňa 6. 11. 2015 sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Hlohovci stužkovanie žiakov štvrtých ročníkov odborov propagačná grafika, fotografický dizajn a technické lýceum, biotechnológia a farmakológia a kozmetička vizážistka.

Medzi pozvanými hosťami boli rodičia a priatelia budúcich maturantov, pedagogický zbor a vedenie školy. Slávnostné odovzdávanie zelených stužiek otvorila príhovorom pani riaditeľka PaedDr. Alžbeta Lekárová. Nasledovalo odovzdávanie stužiek triednymi učiteľkami. Dojemné chvíle uzatvorila študentská hymna Gaudeamus igitur.

Slávnosť pokračovala v uvoľnenejšej atmosfére. Nasledovali zábavné a vtipné programy, ktoré si študenti pripravili pre hostí.

Bola to veľmi príjemná udalosť. Emotívna, s hrdými pohľadmi rodičov a dovolíme si povedať, že aj učiteľov. Tieto chvíle zostanú navždy v našich mysliach...IV. BF-KV

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+