Metodické dni vody - Mokrade v okolí Hlohovca

V spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohovci sme dňa 24.3.2015 uskutočnili v priestoroch našej školy prednášku s prírodovednou tématikou "Mokrade v okolí Hlohovca".

Odborný výklad zoológa doplnila pútava prezentácia krásnych fotografií vodných rastlín a živočíchov koryta rieky Váh.

Veríme, že aj táto akcia prispela k tomu, aby naši študenti lepšie poznali, vážili si a chránili prírodu okolo nás.Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+