Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov v objekte

Pridané: 16.09.2021

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava - Na začiatku...


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
6456 H KADERNÍK

Absolvent ovláda:
- usporiadanie a zariadenie pracoviska kaderníka
- používanie a údržba kaderníckych prístrojov, náradia a materiálov
- pracovné postupy pri kaderníckych prácach (techniku vodovej ondulácie, strihanie vlasov, odfarbenie a farbenie vlasov, melírovanie, ošetrovanie a regeneráciu vlasov, náročnú účesovú tvorbu)
- použitie vlasovej kozmetiky, starostlivosť o pleť a ruky
- výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní
- vie o kožných chorobách najmä pokožky hlavy, rúk a chorobách vlasov

Uplatnenie:
V službách ako zamestnanci kaderníctva v malých a stredných firmách, poradenské služby používania vlasovej kozmetiky, vo firmách zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky, založiť a úspešne prevádzkovať kadernícky salón.UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6456 H KADERNÍK
Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety1211730
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/2 2 2 6
cudzí jazyk 1 a/ 3 3 3 9
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - 2
občianska náuka 1 - - 1
Človek a prírodachémia 1 1 - 2
Matematika a práca s informáciamimatematika 2 - -2
informatika - 2 - 2
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/2 2 2 6
Školský vzdelávací program
Odborné predmety212326,570,5
ekonomika - 1 2 3
zdravoveda 1 1 1 3
technológia 2 3 3 8
materiály 1 1 1 3
odborné kreslenie a/ 2 1 1 4
psychológia a spoločenská výchova - 1 1 2
odborný výcvik a/ d/ 15 15 17,5 47,5
Spolu 33 34 33,5 100,5
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30
Záverečná skúška - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 6 7 5
Účelové kurzy. 1 - 1
Spolu týždňov 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+